WebPed Borzoi Heritage Database Index to:
Pedigrees with 'O Valley Farm in Record Name

Back to Borzoi-Pedigree.Info Main Index.

 1. Arsinoi Nikolskoi (OVF)(Ger>US) [Bio]
 2. Abrax O'Valley Farm [Bio]
 3. Adayan O'Valley Farm [Bio]
 4. Alaska of Valley Farm [Bio]
 5. Algeria O'Valley Farm [Bio]
 6. Almadin O'Valley Farm [Bio]
 7. Almazka O'Valley Farm [Bio]
 8. Appraxin O'Valley Farm [Bio]
 9. Ara O' Valley Farm [Bio]
 10. Ariane O'Valley Farm (Us To Eng [Bio]
 11. Armenia O'Valley Farm [Bio]
 12. Asmodey O'Valley Farm (US > Ned) [Bio]
 13. Astara O'Valley Farm [Bio]
 14. Aziade O'Valley Farm [Bio]
 15. Barba O'Valley Farm [Bio]
 16. Bartan O'Valley Farm [Bio]
 17. Bazar O'Valley Farm [Bio]
 18. Bessberk's Cresta(O'Valley Farm) [Bio]
 19. Bessberks Fenella O'Valley Farm [Bio]
 20. Bilsk O'Valley Farm [Bio]
 21. Boi O'Valley Farm [Bio]
 22. Boi-Woronzova O'Valley Farm [Bio]
 23. Briansk O'Valley Farm [Bio]
 24. Bronja O'Valley Farm [Bio]
 25. Bunar O'Valley Farm [Bio]
 26. Casimir O'Valley Farm [Bio]
 27. Caviar O'Valley Farm [Bio]
 28. Chara O'Valley Farm [Bio]
 29. Czarina II O'Valley Farm [Bio]
 30. Dagmar O'Valley Farm [Bio]
 31. Defiance O'Valley Farms [Bio]
 32. Duma O'Valley Farm [Bio]
 33. Elfirn O'Valley Farms [Bio]
 34. Eristoff O'Valley Farm [Bio]
 35. Galaroff O'Valley Farm [Bio]
 36. Galatch O'Valley Farm [Bio]
 37. Gorlitza O'Valley Farm [Bio]
 38. Grisba O'Valley Farm [Bio]
 39. Grom O'Valley Farm [Bio]
 40. Grosny O'Valley Farm [Bio]
 41. Isa O'Valley Farm [Bio]
 42. Ivor O'Valley Farm [Bio]
 43. Ivor Postrel O'Valley Farm [Bio]
 44. Ivorska O'Valley Farm [Bio]
 45. Iwanna Du Zwaenhock O'Valley Farm) [Bio]
 46. Kalinin O'Valley Farm [Bio]
 47. Kankov O'Valley Farm [Bio]
 48. Katrinka O'Valley Farm (1907)(1910) [Bio]
 49. Kelley O'Valley Farm [Bio]
 50. Khotni O'Valley Farm [Bio]
 51. Kola O'Valley Farm [Bio]
 52. Kopchic O'Valley Farm [Bio]
 53. Korotia O'Valley Farm [Bio]
 54. Koslow of Valley Farm [Bio]
 55. Larabie O'Valley Farm [Bio]
 56. Listi O'Valley Farm [Bio]
 57. Masha O'Valley Farm [Bio]
 58. Metchnikoff O'Valley Farm [Bio]
 59. Montauk O'Valley Farm [Bio]
 60. Narva O'Valley Farm [Bio]
 61. Nasskok O'Valley Farm [Bio]
 62. Nastia O'Valley Farm (V 42) [Bio]
 63. Natoch O'Valley Farm [Bio]
 64. Nayad O'Valley Farm [Bio]
 65. Nega O'Valley Farm [Bio]
 66. Nisch O'Valley Farm [Bio]
 67. Novgorod O'Valley Farm [Bio]
 68. Novo O'Valley Farm II [Bio]
 69. Nusia Woronzova O'Valley Farm [Bio]
 70. Olga O'Valley Farm [Bio]
 71. Orlik O'Valley Farm [Bio]
 72. Oryol II O'Valley Farm [Bio]
 73. Oryol O'Valley Farm [Bio]
 74. Ostrand O'Valley Farm [Bio]
 75. Ounas O'Valley Farm [Bio]
 76. Patrouchka O'Valley Farm [Bio]
 77. Pertzoff O'Valley Farm (1921) [Bio]
 78. Postrel O'Valley Farm [Bio]
 79. Ranco O'Valley Farm [Bio]
 80. Rasboi O'Valley Farm [Bio]
 81. Razan O'Valley Farm [Bio]
 82. Resena O'Valley Farm [Bio]
 83. Retvizan O'Valley Farm [Bio]
 84. Rodian O'Valley Farm [Bio]
 85. Rostoi O'Valley Farm [Bio]
 86. Russka O'Valley Farm [Bio]
 87. Sachneye O'Valley Farm [Bio]
 88. Sadie O'Valley Farm [Bio]
 89. Safa O'Valley Farm [Bio]
 90. Salta O'Valley Farm [Bio]
 91. Samara O'Valley Farm II [Bio]
 92. Satanov O'Valley Farm [Bio]
 93. Seiga O'Valley Farm [Bio]
 94. Sela O'Valley Farm [Bio]
 95. Shandow O'Valley Farm [Bio]
 96. Siberia O'Valley Farm [Bio]
 97. Silda O'Valley Farm [Bio]
 98. Sister O'Valley Farm [Bio]
 99. Slava O'Valley Farm [Bio]
 100. Sorva III O'Valley Farm [Bio]
 101. Sorvan O'Valley Farm [Bio]
 102. Stepan O'Valley Farm ? (1911) [Bio]
 103. Stepau O'Valley Farm [Bio]
 104. Strassnyi O'Valley Farm [Bio]
 105. Strela O'Valley Farm [Bio]
 106. Tama O'Valley Farm [Bio]
 107. Taskai O'Valley Farm [Bio]
 108. Torby O'Valley Farm [Bio]
 109. Valley Farm Barrie [Bio]
 110. Valley Farm Catherine The Great [Bio]
 111. Valley Farm Hilda (1906) (1910) [Bio]
 112. Valley Farm Manchuria [Bio]
 113. Valley Farm Molo Dietz [Bio]
 114. Valley Farm Neveski ? (US) [Bio]
 115. Valley Farm Newski (1904) [Bio]
 116. Valley Farm Pink [Bio]
 117. Valley Farm Vintka II [Bio]
 118. Valley Ku Klux [Bio]
 119. Valley Lieutenant Allen [Bio]
 120. Valley Lt Allen see Valley Lieutentant A [Bio]
 121. Valley Raskida [Bio]
 122. Valley Were Wolf [Bio]
 123. Valpes O'Valley Farm [Bio]
 124. Vigow O'Valley Farm [Bio]
 125. Vintka II [Can] see Valley Farm VintkaII [Bio]
 126. Vionga O'Valley Farm [Bio]
 127. Viouga O'Valley Farm ? (1906) [Bio]
 128. Vlad O'Valley Farm (1922) [Bio]
 129. Vlodinni O'Valley Farm [Bio]
 130. Warvar II O'Valley Farm [Bio]
 131. Yama O'Valley Farm [Bio]
 132. Yenesie O'Valley Farm [Bio]
 133. Ylya O'Valley Farm II [Bio]
 134. Yrmoloff O'Valley Farm [Bio]
 135. Yruak O'Valley Farm [Bio]
 136. Zali O'Valley Farm [Bio]
 137. Zaplia O'Valley Farm [Bio]
 138. Zepky O'Valley Farm [Bio]
 139. Zira O'Valley Farm (V 31) [Bio]
 140. Zoris O'Valley Farm [Bio]
 141. Zupava O'Valley Farm (V43) [Bio]
 142. Zyclon O'Valley Farm [Bio]
Back to Borzoi-Pedigree.Info Main Index.
Borzois.com.
Borzoi Stuff at BATW.net.